Uw Complete Wateroplosbare Kunstmestgids


Uw Complete Wateroplosbare Kunstmestgids

Wateroplosbare meststof is een van de grootste innovaties ooit gemaakt in de landbouw. Het maakt uw gewassen en planten gezonder, en het is efficiënter dan de gewone meststof die u vaak gebruikt door het op de grond aan te brengen. U moet altijd de instructies van de fabrikant zorgvuldig lezen voordat u wateroplosbare meststoffen gebruikt.


Wateroplosbare meststof is een van de grootste innovaties ooit gemaakt in de landbouw. Het maakt uw gewassen en planten gezonder, en het is efficiënter dan de gewone meststof die u vaak gebruikt door het op de grond aan te brengen. U moet altijd de instructies van de fabrikant zorgvuldig lezen voordat u wateroplosbare meststoffen gebruikt.

Er is een volledige lijst met voordelen voor wateroplosbare meststoffen. Het vormt geen sediment op de grond en het voorziet uw gewassen en planten van een overvloedige bron van stikstof, een chemische stof die erg belangrijk is in de landbouw.

1 - Oplosbaarheid

Wateroplosbare meststof dankt zijn naam aan het feit dat het een hoge oplosbaarheid heeft, waardoor de gebruiker het zowel op de grond als op de bladeren van uw planten kan aanbrengen. U kunt gelijktijdig wateroplosbare meststoffen en gewone grondmest gebruiken.

Meststoffen helpen niet als uw gewassen en planten slecht worden geteeld. Als u echter wateroplosbare meststoffen op de juiste manier op de bladeren van uw planten aanbrengt, kunt u het normale gebruik van kunstmest met twintig procent verminderen. Vanwege de hoge oplosbaarheid kan wateroplosbare meststof ook worden toegepast op fruitgewassen (niet alleen groentegewassen) en laat het geen sporen na als het tijd is om ze te oogsten.

2 - Gebruik en toepassing

U kunt uw in water oplosbare meststof ook via injectoren en hagelsplijt aanbrengen, of u kunt het met een vliegtuig over uw planten aanbrengen. U kunt er ook voor kiezen om het te gebruiken als een verdunning of in geconcentreerde vorm.

3 - Veiligheid

U hoeft zich geen zorgen te maken dat uw wateroplosbare meststof schadelijk zal zijn voor bepaalde plantensoorten. U moet echter altijd en nooit de instructies van de fabrikant controleren en deze aandachtig volgen. Wateroplosbare meststoffen moeten compatibel zijn met alle planten die in kassen, tuinen en kwekerijen groeien.

Lees de instructies van de fabrikant en kijk of u hiermee pesticide of fungicide kunt gebruiken. U zou pesticide of fungicide moeten kunnen toepassen, zelfs wanneer u wateroplosbare meststoffen op uw gewassen gebruikt. Aan de andere kant, als u in de instructies leest dat fungiciden en pesticiden gelijktijdig met wateroplosbare meststoffen moeten worden gebruikt, is de reden waarschijnlijk waarschijnlijk dat de meststof vanwege de chemische consistentie het pesticide chemisch neutraliseert of omgekeerd.

4 - Testen en analyseren

Voordat het wordt verpakt en weggehaald om te worden verkocht, wordt de in water oplosbare meststof getest en geanalyseerd in een chemisch laboratorium. Professionele wetenschappers en ander personeel in het laboratorium zorgen ervoor dat elke druppel van de meststof dezelfde concentratie heeft; geen enkel deel van de chemische stof zou intenser moeten zijn dan de rest. Het wordt ook geanalyseerd om te controleren of de in water oplosbare meststof geen op chloor gebaseerde middelen bevat.

5 - pH-stabiliteit

Wateroplosbare meststoffen moeten ook stabiel blijven op de pH-schaal, zodat ze kunnen worden aangebracht op bodems met een hoge en lage zuurgraad. Dit is zeer nuttig omdat de chemische formule van de kunstmest zelf het ook mogelijk maakt om op te lossen in hard water.

Videos Gerelateerde Artikelen: What really happens to the plastic you throw away - Emma Bryce.