Wat Is Chemisch Afval?


Wat Is Chemisch Afval?

Als u ooit nieuwsgierig bent geweest naar wat chemisch afval is, lees dan verder om de basisprincipes te leren. Kenmerken Chemisch afval is elk type afval dat is samengesteld uit schadelijke, mogelijk gevaarlijke chemicaliën. Schadelijke chemicaliën en oplosmiddelen die de bijproducten zijn van grootschalige laboratoria en fabrieken zijn de meest voorkomende voorbeelden van industrieel chemisch afval.


Als u ooit nieuwsgierig bent geweest naar wat chemisch afval is, lees dan verder om de basisprincipes te leren. Kenmerken

Chemisch afval is elk type afval dat is samengesteld uit schadelijke, mogelijk gevaarlijke chemicaliën. Schadelijke chemicaliën en oplosmiddelen die de bijproducten zijn van grootschalige laboratoria en fabrieken zijn de meest voorkomende voorbeelden van industrieel chemisch afval. Bepaalde huishoudelijke koelmiddelen, batterijen en reinigingsproducten komen echter ook in aanmerking als chemisch afval. Afhankelijk van de potentie van bepaalde chemicaliën en oplosmiddelen, evenals de potentiële veiligheidsrisico's die ze opleveren, kunnen ze vallen onder de categorie gevaarlijk afval.

Verwijdering

Vanwege de veiligheidsrisico's die aan dit type afval zijn verbonden, moet het meeste chemisch afval op een speciale manier worden verwijderd. Voor industriële vormen van chemisch afval omvat het verwijderingsproces meestal het verzegelen van het afval in veilig verzegelde chemisch bestendige vaten of trommels, en vervolgens het veilig opgeslagen afval naar een speciale stortplaats te transporteren. Voor huishoudelijke vormen van chemisch afval zijn veel gemeentelijke stortplaatsen voorzien van gebieden die specifiek voor dit type afval zijn bestemd. Net als vele vormen van gevaarlijk afval, is chemisch afval meestal giftig, ontvlambaar, bijtend of reactief, of een combinatie daarvan, dus het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer u het weggooit.

Videos Gerelateerde Artikelen: AEB Depot Gevaarlijk afval (korte versie).