Lifestyle

Lifestyle: een typisch voorbeeld van specifieke historische sociaal-economische verhoudingen en de weg naar vormen van individuele en collectieve menselijke activiteiten kenmerkende eigenschappen van zijn gedrag, communicatie, manier van denken.