Gebruik Van Draadknippers


Gebruik Van Draadknippers

Met de vele soorten, afmetingen en toepassingen van bedrading in onze samenleving zijn draadsnijders een steeds belangrijker instrument. Het gereedschap Ontworpen als een schaar, gebruiken draadknippers twee hendels die zijn bevestigd aan een draaipunt dat, wanneer ze samen worden samengeknepen, een stuk draad doorboort.


Met de vele soorten, afmetingen en toepassingen van bedrading in onze samenleving zijn draadsnijders een steeds belangrijker instrument.

Het gereedschap

Ontworpen als een schaar, gebruiken draadknippers twee hendels die zijn bevestigd aan een draaipunt dat, wanneer ze samen worden samengeknepen, een stuk draad doorboort. De benodigde hoeveelheid kracht hangt af van de breedte van de draad. Door gebruik te maken van de niveaus en de gespecialiseerde bladen, maken draadsnijders het mogelijk dat grotere kracht op een nauwkeurig gebied wordt toegepast.

Er zijn drie hoofdsoorten draadsnijders: afgeschuinde rand, semi-spoeling en doorspoelen. Afgeschuinde draadsnijders zijn duurzamer en scheiden de draden zodat elk uiteinde een puntig oppervlak heeft. Semi-flush draadsnijders zijn ontworpen om fijne draden tot een bijna vlak oppervlak te snijden. Hoewel dit de voorkeur heeft boven een beitelachtig punt, kunnen ze gemakkelijk worden beschadigd en zijn ze niet bedoeld voor staaldraad. Flush-snijders kunnen een zuivere snede bieden, maar zijn vaak erg duur en bieden een precisieniveau dat vaak niet nodig is.

Gebruik draadmessen met een spanwijdte van 2 1/2 tot 3 1/2 inch om te voorkomen dat de handpalmen of vingers bekneld raken. Om bekneld raken of onnodig letsel te voorkomen, is het ook belangrijk dat alle vingers rond de handgrepen van de draadmessen worden gehouden en niet tussen de handgrepen worden geplaatst.

Zorg dat de snijkanten van de draadmessen scherp, schoon en niet olieachtig zijn. Saaie en vuile messen kunnen ertoe leiden dat er veel meer kracht nodig is om niet alleen het werkstuk in te snijden maar ook op zijn plaats te houden. In dergelijke situaties kunnen spiervermoeidheid en herhaalde belastingsverwonding het gevolg zijn.

Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u draden snijdt om uw ogen te beschermen tegen kleine stukjes draad of isolatiebrokstukken.

Het uitsnijden

Voordat u de bestaande bedrading snijdt, moet u ervoor zorgen dat de elektronica losgekoppeld is of dat de schakelaar is omgedraaid. Snijden in onder spanning staande draden kan resulteren in brand, elektrocutie en gesprongen circuits. De kussengrepen op draadsnijders zijn niet bedoeld om elektrische schokken te voorkomen. Er kunnen speciaal geïsoleerde draadsnijders worden gekocht.

Zorg ervoor dat u een rechte hoek snijdt. Door de draadsnijders te schommelen of de draden heen en weer over het snijgereedschap te buigen, kunnen rafelige randen in de draad ontstaan. Niet alleen zijn deze rafelige randen scherp, maar ze bepalen ook de geleidbaarheid van de draad. Minimaliseer korte broeken, schokken en andere elektrische problemen door snelle en stevige sneden in een rechte hoek te maken.

Trek aan de draadmessen tijdens het snijden. Door weg te duwen van het lichaam bij het uitoefenen van druk op de draadmessen, wordt het zwaartepunt van het lichaam verstoord. Als het gereedschap of de werkbank onverwachts wegglijdt, komt de balans in gevaar en kan dit leiden tot letsel aan de hand of het lichaam.

Probeer nooit om ijzer, staal of andere harde draden te zagen tenzij de draadmessen speciaal voor dat doel zijn gefabriceerd.Gebruik op dezelfde manier ook geen hamer of ander voorwerp om op draadsnijders te slaan om een ​​draad af te snijden. Als of wanneer de draad breekt, kan schadelijk afval worden verstrooid door de kracht of breken de draadmessen.

Videos Gerelateerde Artikelen: PRANKS! 12 Funny Pranks Compilation.