Hoe Een Auto Te Verkopen Als De Eigenaar Is Overleden


Hoe Een Auto Te Verkopen Als De Eigenaar Is Overleden

Als u een auto moet verkopen van een eigenaar die is overleden, moet u iets weten over de wetgeving rondom dit soort deals. Dit zal u helpen bepalen wat er met het voertuig gebeurt zodra de dood zich voordoet en ook bepalen wie de titel heeft. Bekijk het onderstaande advies voor een overzicht van wat u kunt verwachten en hoe u de titel kunt krijgen die u hard nodig hebt.


Het voertuig gaat het landgoed binnen

In de meeste gevallen zal het voertuig het landgoed van de overleden eigenaar passeren om te worden verdeeld onder de rechtmatige erfgenamen of begunstigden. Een testament, een trust of een ander juridisch document zal uiteenzetten hoe eigendom wordt verdeeld. Dit is de eerste plaats waar u naar moet kijken om te bepalen of u al dan niet een legale titel kunt claimen over de auto van de overledene om deze te verkopen.

Dying Intestate

Als de autobezitter sterft zonder een testament achter te laten, staat dit bekend als stervende darm. Wat in deze omstandigheid gebeurt, is dat de staat de nalatenschap van de overledene tegenspreekt om te bepalen wie de levende erfgenamen zijn en welke schulden en aansprakelijkheden moeten worden voldaan of ontslagen. Het proces van het afwachten van een nalatenschap kan jaren duren voor een persoon die sterft zonder een wil. Dit kan het bijna onmogelijk maken om de auto te verkopen.

Begrip van de erfgenamen

Als er bij de levende erfgenamen van de overleden autobezitter een algemeen begrip bestaat dat u de auto in bezit kunt nemen, kunt u deze mogelijk onmiddellijk verkopen. Deze overeenkomst kan echter worden gebaseerd op het feit dat de opbrengst van de verkoop gelijkelijk over hen wordt verdeeld zodra de verkoop is voltooid.

Werken met de trustee

Een advocaat die optreedt als conservator of beheerder van het landgoed kan mogelijk ook namens u tussenbeide komen en u helpen bij de verkoop van de auto van de overledene. Dit kan gebaseerd zijn op het belang van de trustee bij de afwikkeling van het landgoed, of een deel van het landgoed om enige schuld- of belastingverplichtingen af ​​te wikkelen.

Belastingverplichtingen staats- en federale boedelbelasting

Met betrekking tot eventuele belastingverplichtingen, kan de IRS er ook belang bij hebben dat het voertuig wordt verkocht om een ​​boedelbelasting te heffen op basis van de waarde van de boedel. Als het landgoed een waarde heeft van enkele miljoenen dollars, op basis van de staats- en federale wetten van dat moment, kan dit resulteren in een belasting van 45 tot 55 procent.

Raadpleeg voor meer informatie altijd een advocaat. Ze kunnen ervoor zorgen dat alle wetten die betrekking hebben op uw situatie, en hoe u problemen oplost voor een snelle voertuigverkoop. Dit inzicht zal u behoeden voor mogelijke rouw en andere problemen die zich tijdens deze transactie kunnen voordoen.

Videos Gerelateerde Artikelen: Remplir un certificat de cession d.