Flood Zone Ratings Explained


Flood Zone Ratings Explained

A overstromingsgebied is een gebied dat wordt getroffen door een natuurramp zoals overstroming. Defecte stedenbouwkundige projecten met betrekking tot het drainagesysteem dragen vaak bij aan de gevoeligheid van deze zones. Overstromingszoneclassificaties zijn de cijfers die worden toegekend aan verschillende delen van de stad.


A overstromingsgebied is een gebied dat wordt getroffen door een natuurramp zoals overstroming. Defecte stedenbouwkundige projecten met betrekking tot het drainagesysteem dragen vaak bij aan de gevoeligheid van deze zones.

Overstromingszoneclassificaties zijn de cijfers die worden toegekend aan verschillende delen van de stad.

Controleer de overstromingswaarde van uw plaats voordat u een huis koopt. Een 'A Zone' is een gebied dat meer kans loopt op overstromingen. Je moet een beetje extra uitgeven voor de overstromingsverzekering, als je een appartement in de A-zone koopt.

Een 'Zone C' geeft een gebied aan dat niet wordt beïnvloed door overstromingen of zware regenval. Voor gebieden die zijn geclassificeerd als 'Zone B' is geen overstromingsverzekering vereist.

Het National Flood Insurance-programma wordt beheerd door het Federal Emergency Management Agency. FEMA biedt alle overstromingsverzekeringen aan de bewoners. Vraag het advies van FEMA voordat u een appartement kiest. Ze geven ook de kaarten van de overstromingsverzekering uit, die de locatie van de woning controleren.

Overstromingsverzekering is vereist als uw appartement in zone A valt, volgens het rampenrapport of de rampbeschermingswet van 1973.

Videos Gerelateerde Artikelen: What is Floodplain?.