Besturen De Verspreiding Van Een Zwarte Sprinkhanenboom


Besturen De Verspreiding Van Een Zwarte Sprinkhanenboom

De Black Locust -boom is een snelgroeiende boom die een hoogte van maximaal 100 voet kan bereiken. Bovendien heeft ondergrondse worteluitlopers die zich op grote afstand van de boom kunnen uitstrekken, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden voortgeplant. Zaailingen en spruiten groeien snel, wat heeft geleid tot een probleem met de verspreiding van deze bomen.


De Black Locust -boom is een snelgroeiende boom die een hoogte van maximaal 100 voet kan bereiken. Bovendien heeft ondergrondse worteluitlopers die zich op grote afstand van de boom kunnen uitstrekken, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden voortgeplant. Zaailingen en spruiten groeien snel, wat heeft geleid tot een probleem met de verspreiding van deze bomen.

Het hout van de boom is het meest duurzame hout in Noord-Amerika en wordt vaak gebruikt om hekpalen, laddersporten en andere objecten te construeren.

De verspreiding regelen

Zwarte sprinkhaan is moeilijk te bestrijden omdat deze snel groeit en klonale verspreiding vertoont. Sommige controlemethoden omvatten het maaien en verbranden van de bomen, wat niet heeft gewerkt om de groei van de plant te beteugelen. Omdat de plant vegetatief kan verspreiden, heeft deze methode slechts tijdelijke resultaten.

Chemische controle is op dit moment de meest effectieve methode, hoewel deze ook beperkt succes heeft. Follow-upbehandeling is bijna altijd vereist voor alle controlemethoden.

Snijden

Snijden is een andere manier om de verspreiding van de zwarte sprinkhanenboom te vertragen. Herhaald knippen tijdens het groeiseizoen brengt veel werk met zich mee, maar kan behoorlijk effectief zijn. Bij het snijden van de boom moeten alle stelen worden afgesneden, inclusief nieuwe stelen die na het eerste zagen verschijnen. Deze behandelingsmethode moet meerdere jaren worden herhaald om de juiste hoeveelheid controle te bereiken.

Jaarlijkse hooioogst is een andere methode om zaailingen van het eerste jaar te controleren en het ongehinderde verspreiden van de boom in prairiegebieden te voorkomen.

Herbiciden

Het toepassen van herbiciden op de basale schors op levende staande bomen is een andere controlemethode. Deze methode werkt het beste bij kleine bomen die dun blaffen. Het is minder succesvol op grotere bomen. Herbiciden belemmeren wortels en stronken van terugspringing indien toegepast tussen half juli en eind december. Professionals gebruiken het product Remedie bij een 2% -oplossing in dieselbrandstof.

Het enige dat u hoeft te doen, is het basale deel van de boom ongeveer 15 tot 20 inch boven de grond sproeien. Zorg ervoor dat alle basale schorsgebieden goed bedekt zijn, inclusief de toppen en grondspruiten. Je moet de boom grondig sproeien tot je merkt dat de vloeistof op de grond terechtkomt zodat de spray effectief is. Aanbrengen bij droog weer voor een optimale wortelcontrole.

Garlon 4 is een ander effectief product voor behandeling van basale schors. Vermijd het gebruik van een van deze chemicaliën als er regen valt in de voorspelling voor de volgende 1-4 dagen. Afvoer kan schade toebrengen aan soorten in het gebied die u niet door het herbicide wilt laten aantasten.

Gebruik geen gepelleteerde herbiciden omdat dit uitloging veroorzaakt, wat van nature voorkomende houtachtige planten zou kunnen beïnvloeden. Naast de hierboven genoemde sprays zijn er een aantal sprays beschikbaar, specifiek voor gebladerte- of stompbehandeling. Deze producten vereisen echter meestal meer behandelingen na de eerste toepassing.De eerste twee methoden vereisen slechts één applicatie om effectief te zijn.

Een dergelijk product wordt Krenite genoemd. Het is een niet-vluchtig herbicide voor contactborstels die u als een spray op bladeren toepast. Het beste is om dit herbicide toe te passen twee maanden voordat de herfstkleuring begint (juli tot september).

Videos Gerelateerde Artikelen: Helpen In Vluchtelingenkamp Lesbos.