Beginnershandleiding Voor Warmtepompvervanging


Beginnershandleiding Voor Warmtepompvervanging

Als uw warmtepomp vele reparaties heeft ondergaan en voortdurend reserveonderdelen nodig heeft, is het tijd om na te denken over vervanging van warmtepomp. Een defecte warmtepomp zal onnoemelijke ellende in uw huis veroorzaken. U zult waarschijnlijk zeer warme zomers en zeer koele winters ervaren. U moet overwegen of de gehele warmtepomp moet worden vervangen of dat onderdelen moeten worden vervangen.


Als uw warmtepomp vele reparaties heeft ondergaan en voortdurend reserveonderdelen nodig heeft, is het tijd om na te denken over vervanging van warmtepomp. Een defecte warmtepomp zal onnoemelijke ellende in uw huis veroorzaken. U zult waarschijnlijk zeer warme zomers en zeer koele winters ervaren. U moet overwegen of de gehele warmtepomp moet worden vervangen of dat onderdelen moeten worden vervangen.

Leeftijd van warmtepomp en ketel

Als uw warmtepomp ten minste 10 jaar in gebruik is geweest, kan het nodig zijn deze te laten staan ​​en te vervangen door een nieuwe warmtepomp. Het natuurlijke proces van slijtage zorgt ervoor dat de warmtepomp op een lager rendement werkt. Minder operationele efficiëntie leidt tot hogere operationele kosten in termen van aankoop van reserveonderdelen en langere uitvaltijd. U moet ook de ouderdom van de ketel controleren. Als de ketel tenminste 15 jaar in gebruik is geweest, moet deze worden vervangen. Vasthouden aan het zal leiden tot buitensporige operationele kosten in termen van frequente reparaties en vervangingskosten.

Verschillen in verwarmings- en koelingsniveaus

Een van de tekenen van een defecte warmtepomp is het gebrek aan uniformiteit in de kamertemperatuur in het huis. Inefficiënte apparatuur, slechte isolatie en defecten in het kanaalsysteem zijn de hoofdoorzaak van dit probleem. In een dergelijk geval is de beste oplossing om de oude pomp te vervangen door een nieuwe warmtepomp.

Vochtige omstandigheden en overmatig stof

Een defecte warmtepomp kan leiden tot ongemak in het huis, omdat de lucht in de winter te droog en te vochtig wordt in de zomer. Lekkende leidingen en inefficiënte apparatuur kunnen een dergelijk probleem veroorzaken. Lekkende leidingen kunnen ook overmatige stofophoping in huis veroorzaken. Dit gebeurt wanneer de kanalen deeltjes en lucht opzuigen van de zolder en andere stoffige plekken in het huis en deze vervolgens door het hele huis verspreiden. De remedie in zo'n geval is om de oude pomp te vervangen door een nieuwe.

Luidruchtige warmtepomp

Overmatige ruis die door de pomp wordt gegenereerd, is een teken dat niet alles goed is. Een van de mogelijke oorzaken van dit verschijnsel is een te klein kanaalsysteem. Een defecte binnenrol in het koelsysteem kan er ook voor zorgen dat de pomp overmatig geluid produceert. Het is verstandig om het te vervangen omdat reparatiekosten en frequente defecten de kosten van vervanging gemakkelijk kunnen overstijgen.

Verhoogde onderhoudskosten

Voer maandelijks een overzicht van de rekeningen en gemaakte onkosten van de warmtepomp door. Observeer de trend op maandbasis. Als de trend aangeeft dat de kosten gestaag zijn gestegen, betekent dit dat de warmtepomp niet langer onder optimale omstandigheden werkt en dat deze moet worden vervangen door een nieuwe. Voortgezet gebruik zal resulteren in steeds grotere rekeningen zonder het voordeel van redelijke service.

Videos Gerelateerde Artikelen: Alles over warmtepompen.