9 Veiligheidsmaatregelen Die U Moet Onthouden Bij Gebruik Van Een Slagmoersleutel


9 Veiligheidsmaatregelen Die U Moet Onthouden Bij Gebruik Van Een Slagmoersleutel

Een slagsleutel is een gereedschap dat een hoge koppel- of rotatiekracht genereert. Slagmoersleutels kunnen handmatig worden bediend. Automatische versies van deze gereedschappen zijn elektrische, hydraulische en luchtgestuurde slagmoersleutels. Sommige slagmoersleutels zijn draadloos, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor het verwisselen van banden op voertuigen.


Een slagsleutel is een gereedschap dat een hoge koppel- of rotatiekracht genereert. Slagmoersleutels kunnen handmatig worden bediend. Automatische versies van deze gereedschappen zijn elektrische, hydraulische en luchtgestuurde slagmoersleutels. Sommige slagmoersleutels zijn draadloos, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor het verwisselen van banden op voertuigen. Zoals bij elke tool, hebben slagmoersleutels een specifieke set veiligheidsrichtlijnen, wat hun gebruik veiliger maakt.

Van tevoren voorbereiden

Lees de handleiding voordat u de slagmoersleutel gebruikt grondig. Zorg ervoor dat u alle vereisten en gespecificeerde waarschuwingen begrijpt. Kleed je op de juiste manier, houd het haar, sieraden en kleren uit de buurt.

Wear Vereiste veiligheidstoebehoren

Voordat u begint met het werken met de slagmoersleutel, analyseert u uw werkomgeving. Als ze stoffig zijn, draag dan een gasmasker of een gezichtsmasker om uzelf te beschermen. Houd uw werkruimte vrij van rommel en voorwerpen waarop u kunt struikelen of uw evenwicht kunt verliezen en kunt vallen. Draag een dikke jas, handschoenen en een veiligheidsbril.

Gebruik het juiste accessoire

Slagmoersleutels vereisen het gebruik van accessoires zoals sockets en boren. Voordat u een accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze compatibel is voor gebruik met slagmoersleutels. Als dat niet het geval is, zijn de onderdelen mogelijk te kwetsbaar om de impact te weerstaan ​​en kunnen ze splinteren of breken. Dit kan ook leiden tot ongelukken en letsel.

Onderzoek de slagmoersleutel en accessoires op beschadiging

Voordat u een slagmoersleutel of een van de benodigde accessoires gebruikt, moet u deze grondig onderzoeken op tekenen van scheuren, breuk of andere tekenen van schade. Het gebruik van beschadigd gereedschap is gevaarlijk, omdat dit kan leiden tot ernstige ongelukken.

Wees bewust van het werkgebied

Gebruik nooit een slagmoersleutel op afgedekte plaatsen die mogelijk elektrische kabels, gasleidingen of leidingen verbergen. U kunt uzelf en anderen in de omgeving fataal verwonden. Als het werk onvermijdelijk is, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het plaatsen van borden om mensen weg te houden en het loskoppelen van alle toevoerlijnen voordat u aan het werk gaat.

Gebruik de slagmoersleutel op de juiste manier

Gebruik nooit een slagmoersleutel voor taken die niet geschikt of te complex zijn. Forceer het gereedschap niet om ongelukken te voorkomen. Zorg altijd voor een stevige grip op het gereedschap en houd de controle over het toegepaste koppel. Controleer het gebruik, de veiligheidsinstructies en het aanbevolen aanhaalmoment voor de sockets die u gebruikt.

Koppel de slagmoersleutel los wanneer deze niet in gebruik is

Als u de slagmoersleutel niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en berg de machine en de bijbehorende accessoires op in een droge, afgesloten ruimte. Vervang nooit stopcontacten of accessoires wanneer de slagmoersleutel nog is aangesloten. Als het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Bescherm het gereedschap en de accessoires

Bewaar de slagmoersleutel en contactdozen op een veilige plaats.Stel ze niet bloot aan overmatige zon of regen. Behandel het gereedschap en de contactdozen voorzichtig, om te voorkomen dat ze vallen en ze beschadigen.

Ongevallen voorkomen

Gebruik een slagmoersleutel nooit in koude of natte omstandigheden, omdat dit kan resulteren in mogelijk fatale elektrische schokken. Als je op een hoogte werkt, zorg dan dat je stevig staat en dat niemand direct onder je zit.

Videos Gerelateerde Artikelen: Basisonderhoud pneumatisch gereedschap.