5 Voordelen Van Het Gebruik Van Aardgasgeneratoren


5 Voordelen Van Het Gebruik Van Aardgasgeneratoren

Aardgasgeneratoren worden van aardgas voorzien om elektriciteit te produceren voor de huishoudelijke, commerciële en industriële behoeften. Ze hebben bewezen een nuttig back-upapparaat te zijn voor elektriciteitsvoorziening wanneer de reguliere stroomvoorziening faalt. Gezien de vele voordelen van het gebruik van aardgas als huisbrandstof, kiezen meer huiseigenaren voor aardgasgeneratoren boven olie-, benzine- of dieselgestookte generatoren.


Aardgasgeneratoren worden van aardgas voorzien om elektriciteit te produceren voor de huishoudelijke, commerciële en industriële behoeften. Ze hebben bewezen een nuttig back-upapparaat te zijn voor elektriciteitsvoorziening wanneer de reguliere stroomvoorziening faalt. Gezien de vele voordelen van het gebruik van aardgas als huisbrandstof, kiezen meer huiseigenaren voor aardgasgeneratoren boven olie-, benzine- of dieselgestookte generatoren. Als u een nieuwe generator moet installeren of een wijziging wilt van uw bestaande generator, waarom kiest u dan niet voor een gasgestookte generator? Hieronder zijn 5 voordelen van gensets op aardgas.

1. Betrouwbaar

Aardgas is een van de meest energie-efficiënte brandstoffen die er zijn. Het is consequent bewezen betrouwbaar te zijn voor verschillende huishoudelijke toepassingen. U kunt altijd rekenen op de beschikbaarheid van aardgas via de toevoerleiding. U hoeft geen leveringen voor de gastoevoer in te plannen. Sommige andere brandstoffen kunnen van tijd tot tijd teleurstelling veroorzaken. Als u olie gebruikt, moet deze in een tank op het terrein worden opgeslagen. Er zijn van tijd tot tijd olietekorten, maar er is altijd aardgas beschikbaar. Er is een overvloedige voorraad die niet gevoelig is voor internationale evenementen, in tegenstelling tot olie.

2. Schoon

Vergeleken met steenkool, benzine, diesel en olie is aardgas de schoonste brandende fossiele brandstof die er is. Sommige brandstoffen gaan gepaard met aanzienlijke milieuvervuiling. Steenkool bijvoorbeeld, is de goedkoopste beschikbare fossiele brandstof. Het is echter ook de smerigste. Je zult geen scherpe geur ervaren met een gasgenerator. Aardgasgeneratoren produceren ook geen roet of as in tegenstelling tot kolen of generatoren op olie.

3. Kosteneffectief

Gasgeneratoren zijn relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud. Vergeleken met olie of diesel is aardgas een goedkopere brandstof. Dit maakt het ook gemakkelijker om de gebruikskosten te halen. Aardgasgeneratoren vormen op de lange termijn een kosteneffectieve generatorkeuze.

4. Veiligheid

Er zijn minder risico's voor de gezondheid verbonden aan aardgasgeneratoren. Aardgas is niet-toxisch bij inademing in kleine hoeveelheden. Het is niet schadelijk voor mens of dier. Bovendien doen zich bij gasgestookte generatoren minder gasemissies voor dan bij olie, kolen of diesel. Gasgestookte generatoren produceren ook geen roet of as. Voldoende veiligheidsmaatregelen worden meestal uitgevoerd wanneer aardgas wordt gebruikt. Na installatie voegt de leverancier een geurstof aan het gas toe. Wanneer er lekkage optreedt, wordt dit onmiddellijk door de geurstof gedetecteerd. Corrigerende maatregelen kunnen dan worden genomen.

5. Eco-vriendelijk

Broeikasgasemissie van koolstofdioxide is minimaal bij een aardgasgenerator. Emissies van stikstof en zwavel zijn ook lager met een gasgestookte generator. Generatoren op basis van olie en kolen laten asdeeltjes vrij in de omgeving die vervuiling veroorzaken. Aardgasgeneratoren niet. Het veroorzaakt veel minder milieuvervuiling dan sommige andere generatoren op de markt.Er is geen ondergrondse opslagtank met aardgas nodig zoals bij generatoren met olie. Daarom zijn olielozingen en bodemverontreiniging onwaarschijnlijk. Aardgas is ook een hernieuwbare energiebron. Dit maakt een gasgestookte generator tot een ideale keuze als het gaat om de zorg voor het milieu.

Videos Gerelateerde Artikelen: The Secret to Self-Motivation | One of the Best Speeches Ever.