4 Tips Voor Het Gebruik Van Septic-Tankadditieven


4 Tips Voor Het Gebruik Van Septic-Tankadditieven

Septic tank-additieven worden gebruikt door voornamelijk huiseigenaren, omdat de meeste professionals het niet leuk vinden om ze om welke reden dan ook te gebruiken. In de afgelopen paar jaar is er veel onderzoek gedaan om septische additieven te maken die nuttig zijn voor septic tanks en niet destructief zijn.


Septic tank-additieven worden gebruikt door voornamelijk huiseigenaren, omdat de meeste professionals het niet leuk vinden om ze om welke reden dan ook te gebruiken. In de afgelopen paar jaar is er veel onderzoek gedaan om septische additieven te maken die nuttig zijn voor septic tanks en niet destructief zijn. Er zijn vele soorten additieven voor septische tanks die de werking van de septic tank kunnen verbeteren. Er is geen solide of concreet bewijs dat toevoegingsmiddelen voor septische tanks uw septic tank op enigerlei wijze, vorm of vorm zullen beschadigen of schaden. Wanneer u additieven voor septische tanks gebruikt, moet u dit doen met normaal onderhoud en niet in plaats daarvan. De onderstaande informatie helpt u om septic tank-additieven op de juiste manier af te geven en sommige ervan te verklaren.

1. Anorganische verbindingen gebruiken

Septische tankadditieven bestaan ​​uit sterke chemicaliën, zoals zuren en logen. Dit zijn dezelfde chemicaliën die worden gebruikt in producten die worden gebruikt om verstopte leidingen te ontstoppen. Dit is hetzelfde doel dat anorganische samengestelde additieven hebben op de septic tank. Natuurlijk is dit op een veel grotere schaal dan je huisleidingen. Sommige van de chemicaliën die het meest in het bijzonder in deze additieven worden aangetroffen, zijn loog en zwavelzuur. Veel studies zeggen dat deze additieven de leidingen en de tank kunnen beschadigen en daarom niet mogen worden gebruikt. Een ander probleem is dat deze additieven voor septische tanks andere behandelingsproducten kunnen vernietigen die u misschien al gebruikt. Waterstofperoxide is een van de anorganische verbindingen die worden gebruikt in septic tanksystemen als een manier om het infiltratieveld te herstellen, maar er is feitelijk ontdekt dat het het veld beschadigt. Laat dit je niet afschrikken van deze producten, omdat ze de septic tank kunnen resetten. Door de chemicaliën te gebruiken, verkrijgt u de juiste balans van natuurlijk voorkomende chemicaliën.

2. Organische oplosmiddelen

Deze omvatten methyleenchloride en trichloorethyleen en worden gebruikt om septic tanks te ontvetten. Je zult merken dat deze worden gepromoot als een manier om vetten en oliën af te breken. Velen vormen een aanzienlijk risico omdat ze in de grond kunnen sijpelen en afvalwater van de septic tank kunnen afvloeien. Septic tank chemicaliën van deze variëteit kunnen van nature voorkomende afbrekers en andere soorten micro-organismen doden die nuttig zijn in het behandelingsproces. In veel staten is het gebruik van organische oplosmiddelen in onsite-systemen verboden. Dit komt door de mogelijke schade aan het grondwater. Als uw septic tank volledig is afgesloten van gronddrainage, dan kunnen organische oplosmiddelen het proces van uw septische putten systeem helpen.

3. Biologische additieven

Deze soorten chemicaliën weerspiegelen de normale decompositie in septic tanks. Ze verbeteren deze normale functie niet echt, maar belemmeren ze evenmin. Wees voorzichtig met het gebruik van deze chemicaliën in de septische tank, omdat sommige het slib en uitschot dat in een septic tank wordt aangetroffen, kunnen aantasten.

4. Fosforverwijderaars

Septic tank-chemicaliën die worden aangeprezen om fosfor te verwijderen, zijn nuttig wanneer inwoners van stroomgebieden eutrofiëring ervaren. Dit probleem kan algengroei in nabijgelegen waterwegen veroorzaken. Deze chemische stof zal helpen voorkomen dat dit gebeurt.

Videos Gerelateerde Artikelen: Household Tips for Septic System Owners.