10 Onkruidsnijder Veiligheidstips


10 Onkruidsnijder Veiligheidstips

Een onkruidsnijder is een werktuig dat werkt op gas of elektriciteit en wordt gebruikt om onkruid en overgroeid gras te verminderen. Dit apparaat staat in de volksmond bekend als wieteter en maakt gebruik van een plastic draad die ronddraait met hoge snelheden wanneer de machine wordt ingeschakeld. Deze snelheid geeft de draad een scherpe snijkant, wat helpt om onkruid met hoge snelheid te verminderen.


Een onkruidsnijder is een werktuig dat werkt op gas of elektriciteit en wordt gebruikt om onkruid en overgroeid gras te verminderen. Dit apparaat staat in de volksmond bekend als wieteter en maakt gebruik van een plastic draad die ronddraait met hoge snelheden wanneer de machine wordt ingeschakeld. Deze snelheid geeft de draad een scherpe snijkant, wat helpt om onkruid met hoge snelheid te verminderen. Wanneer u een onkruidfrees gebruikt, moet u bepaalde veiligheidsmaatregelen volgen.

Tip 1: Draag veiligheidsuitrusting

Wanneer u een onkruidsnijder gebruikt, kunt u rondvliegend puin, takken, aarde, stenen en kleine takken verwachten. De meeste van deze deeltjes zijn behoorlijk scherp en kunnen letsel veroorzaken. U moet een veiligheidsbril dragen om uw ogen te beschermen. Draag ook dikke handschoenen om je handen te beschermen. Werk nooit met blote voeten of met sandalen. Je moet dikke laarzen dragen die goede grip bieden en je voeten beschermen. Als u een krachtige, luide machine gebruikt, bescherm uw gehoor dan met oordopjes.

Tip 2: Houd een veilige afstand tot andere mensen

Als u uw evenwicht verliest of de wietensnijder per ongeluk afbuigt, kan dit ernstig letsel toebrengen aan omstanders. Houd kinderen en andere mensen op veilige afstand. Nooit een gesprek voeren terwijl het gereedschap in werking is.

Tip 3: Werk aan een stabiel oppervlak

Probeer voordat u begint met het verwijderen van het onkruid het gebied van alle takjes en stenen op te ruimen, zodat u minder risico loopt om ergens uit te glijden of erover te struikelen.

Tip 4: Controleer de onkruidensnijder op loszittende of beschadigde onderdelen

Gebruik de onkruidsnijder niet als de draad los zit of kapot is. Controleer het gereedschap regelmatig op kapotte onderdelen. Zorg ervoor dat het schild of de kap altijd op zijn plaats zit.

Tip 5: til de onkruidsnijder nooit op als deze in bedrijf is

Houd de onkruidensnijder altijd onder uw kniehoogte. Als je het moet optillen, zorg er dan voor dat je het niet over je middel tilt. Dit verhoogt het risico op ongevallen door rondvliegend puin en ook verlies van evenwicht.

Tip 6: Houd de onkruidensnijder met beide handen

Gebruik de onkruidsnijder nooit met één hand. U kunt de controle over de tool gemakkelijk verliezen. Pak de onkruidsnijder altijd stevig vast met beide handen.

Tip 7: Vaak puin opruimen

De onkruidsnijder zal vaak puin verzamelen van gras en ander plantaardig materiaal. U moet de onkruidsnijder vaak reinigen. Anders zal de tool niet zo goed werken als zou moeten.

Tip 8: Vul gas nooit onmiddellijk bij na gebruik

Als u een onkruidensnijder op gas gebruikt, moet u vaak het brandstofniveau controleren. Vul de tank nooit opnieuw direct na gebruik van het gereedschap, omdat dit kan resulteren in brand of een explosie.

Tip 9: Vermijd muziek te beluisteren

Wees alert wanneer u de wietfrees gebruikt. Deze tool kan behoorlijk luid zijn wanneer deze wordt uitgevoerd. Om uzelf te waarschuwen voor verkeer of mensen die u naderen, is het beter om te voorkomen dat u naar muziek luistert terwijl u aan het werk bent.

10 - Schakel het gereedschap uit voordat u het neerzet of onderhoud uitvoert

Schakel de onkruidsnijder na voltooiing van uw werkzaamheden volledig uit voordat u hem instelt of opbergt. Reinig de machine nooit en voer geen onderhoud uit, tenzij deze is uitgeschakeld.

Videos Gerelateerde Artikelen: 11 Scariest Things Caught By Drones.